prace renowacyjne

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów kościoła


Celem prac jest wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, co stanowi kontynuację prac wykonanych w 2017 r. dzięki dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Gdańska. Dzięki temu zostanie powstrzymane niszczenie murów kościoła, wynikające z bardzo silnego zawilgocenia fundamentów, oraz obniży się poziom zawilgocenia we wnętrzu świątyni. Wysoki poziom wilgoci zagraża zachowaniu bezcennych zabytków sztuki znajdujących się we wnętrzu kościoła. Woda podciągana jest kapilarnie na wysokość nawet dwóch metrów czego dowodem są ciemne plamy mokrego muru, który jest silnie zawilgocony zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła. Celem prac jest przede wszystkim przerwanie zjawiska podciągania kapilarnego wody sprawdzoną metodą iniekcji żywicy poliuretanowej. Dzięki zabiegowi pompowania żywicy o wysokich właściwościach penetracyjnych na pełną grubość murów w strefie przyziemia powstanie przepona hydrofobowa, która zatrzyma penetrację wody gruntowej. Przewidziane prace ograniczają do minimum ingerencję w zabytkową substancję budynku kościoła, a jednocześnie zapewniają znaczące zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na nią czynników zewnętrznych.

TEGOROCZNE DOTACJE

W październiku bieżącego roku dobiegł końca trzeci etap prac konserwatorskich malowanego plafonu pt. Przyjście zbawiciela świata autorstwa Ch. F. Falckenberga, umieszczonego na stropie prezbiterium, jednego z najcenniejszych zabytków w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku. W tym roku prace konserwatorskie objęły scenę centralną – Zapowiedź przyjścia zbawiciela świata - oraz fragment plafonu z przedstawieniem Alegorii Nadziei. Zadanie wykonała pani Anna Korzeniowska, reprezentująca firmę Aurea Porta Konserwacja Zabytków, a realizacja prac była możliwa dzięki dofinansowaniu ich ze środków Gminy Miasta Gdańska, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarówno Wykonawcom, jak i Darczyńcom dziękujemy za zaangażowanie w ratowanie tego wartościowego zabytku.

Renowacja plafonu " przyjście zbawiciela świata".

W październiku 2021 roku dobiegł końca trzeci etap prac konserwatorskich malowanego plafonu pt. Przyjście zbawiciela świata autorstwa Ch. F. Falckenberga, umieszczonego na stropie prezbiterium, jednego z najcenniejszych zabytków w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku. W tym roku prace konserwatorskie objęły scenę centralną – Zapowiedź przyjścia zbawiciela świata - oraz fragment plafonu z przedstawieniem Alegorii Nadziei. Zadanie wykonała pani Anna Korzeniowska, reprezentująca firmę Aurea Porta Konserwacja Zabytków, a realizacja prac była możliwa dzięki dofinansowaniu ich ze środków Gminy Miasta Gdańska, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarówno Wykonawcom, jak i Darczyńcom dziękujemy za zaangażowanie w ratowanie tego wartościowego zabytku.