Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19950970482