Zabytkowe dzwony wracają do naszej świątyni

Chwila po podpisaniu umowy w Berlinie. Od lewej: ks. dr Rafał Michalak - proboszcz parafii polskokatolickiej Bożego Ciała w Gdańsku, bp dr Petra Bosse-Huber - Unia Kościołów Ewangelickich w Niemczech, abp dr Tadeusz Wojda - metropolita gdański Kościoła rzymskokatolickiego.
W stolicy Niemiec podpisano też umowę o powrocie historycznego dzwonu z kościoła w Wocławach na Żuławach - ten dokument parafował abp Tadeusz Wojda.
mat. Unia Kościołów Ewangelickich w EKD

Umowa darowizny w języku polskim

Umowa darowizny w języku niemieckim