Wszystkie drogi prowadzą do.... starokatolików zjednoczonych w unii utrechckiej

Wikariusz generalny przechodzi do starokatolików

Po 20 latach kapłaństwa oraz czterech latach pełnienia funkcji wikariusza generalnego diecezji Spiry ks. Andreas Sturm ogłosił, że rezygnuje z urzędu, występuje z Kościoła rzymskokatolickiego i podejmuje służbę w Kościele starokatolickim. Decyzja duchownego wywołała sensację w Niemczech, gdyż Sturm był jednym z najbardziej zaangażowanych zwolenników reform w Kościele.


Jeszcze w lutym 2022 roku ks. Sturm udzielił wywiadu państwowej telewizji SWR, w którym stwierdził, że jeśli nic się nie zmieni w Kościele to będzie musiał wyciągnąć osobiste konsekwencje. – Kościół stracił kontakt z rzeczywistością. Wiele się dzieje, ale czy to jest rewolucja? Nie wiem. Potrzebujemy znów nauki, która jest blisko ludzi w przeciwnym razie Kościół nie będzie mieć już nic do powiedzenia, a także ów Jezus Chrystus i jego przesłanie nie będą miały dla nich znaczenia. Jeśli przepracujemy przeszłość to przesłanie, które mamy głosić, ma szansę trafić do ludzi. Więc jeśli będę mieć wrażenie, że wypruwam sobie tylko żyły na próżno to będę musiał wyciągnąć osobiste konsekwencje. Tak dalej być nie może – mówił jeszcze w lutym ks. Sturm.

13 maja ks. Sturm ogłosił, że stracił wszelką nadzieję, że Kościół rzymskokatolicki potrafi się zmienić zarówno na płaszczyźnie ogólnokościelnej, jak i lokalnej i to mimo pozytywnych sygnałów płynących z wewnątrz Kościoła.

Sturm był znany ze swojego poparcia dla drogi synodalnej, procesu zapoczątkowanego w 2019 w niemieckim Kościele rzymskokatolickim, celem przedstawienia i wdrożenia reform w niemieckim katolicyzmie targanym skandali seksualnymi. Ponadto zdecydowanie opowiadał się za zrewidowaniem stosunku Kościoła wobec osób LGBT+, a także w kwestii święceń kapłańskich kobiet.

Decyzja ks. Sturma to cios dla ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim, ale także dla samej diecezji Spiry, w której pełnił jedno z najważniejszych stanowisk. W ubiegłym roku ks. Sturm wraz z biskupem pomocniczym Otto Georgens właściwie zarządzał diecezją z powodu poważnej choroby ordynariusza Karl-Heinza Wiesemanna. Bp Wiesemann wystosował oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie z decyzji ks. Sturma, dziękując mu za służbę i zwalniając go ze wszystkich obowiązków kapłańskich. Od razu mianowany został następca, którym został rektor diecezjalnego seminarium duchownego.

Ks. Andreas Sturm podejmie służbę kapłańską w Kościele starokatolickim w Niemczech (Biskupstwo Starokatolików w Niemczech), który posiada zaledwie 16 tys. wiernych w 60 parafiach. Kościół jest częścią starokatolickie Unii Utrechckiej. Starokatoliccy w Niemczech są w pełnej jedności ze Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Niemiec (VELKD).

https://www.ekumenizm.pl/koscioly/katolickie/wikariusz-generalny-przechodzi-do-starokatolikow/