pogotowie ratunkowe w gdańsku

Dzięki Ludziom Dobrego Serca z Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, możemy wspólnie realizować służbę Panu Bogu w drugim człowieku.

Uczelnia z ludzkim sercem

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa. Kładzie nacisk na profesjonalizm, nowoczesność oraz otwartą, przyjazną atmosferę.