SOKALSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie koordynowane przez panią Oksanę, skupia osoby w różnym wieku z niepełnosprawnością. Poprzez organizację różnych form aktywności a także pomoc bezpośrednią działają tak, aby osoby niepełnosprawne żyły bez bólu i fizycznego i psychicznego.
 

Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku

Dzięki Ludziom Dobrego Serca z Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, możemy wspólnie realizować służbę Panu Bogu w drugim człowieku.

Uczelnia z ludzkim sercem

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa. Kładzie nacisk na profesjonalizm, nowoczesność oraz otwartą, przyjazną atmosferę.