Artykuł : " Nowe życie szpitala Bożego Ciała", pochodzi z 
Dwumiesięcznik Nr 4-5 (162/163) Rok 2022,   30 dni

ciekawostki świątyni

Artykuł pani Grażyny Antoniewicz